Wat is nu precies een visie? En waarom is het belangrijk?

Als mens handelen we niet zomaar in het luchtledige, al lijkt dat misschien wel zo. Onze keuzes en handelingen komen voort uit waar we in geloven. Dat is een soort intern systeem en vaak onbewust: Het is er altijd en we nemen het overal mee naartoe.

We nemen het zeker ook mee naar ons werk:
– De manier waar op je samenwerkt, zegt iets over onze waarden.
– De manier waarop je beslissingen neemt, zegt iets over onze waarden.
– Het gedrag wat je in je team ziet, zegt iets over onze waarden.

Het kennen van je waarden is super waardevol, omdat het je laat zien op basis waarvan je keuzes maakt en handelt.

Bij CORE gaat visievorming niet over alleen maar het grootse: de jaarplannen en meerjarenvisies. Het is niet genoeg om een visie op hoofdlijnen te hebben. Dat gaat je organisatie niet veranderen.

Ieder team, MT of projectteam handelt vanuit waardes. Bij Core helpen we om die waardes te kennen en te bepalen voor het vervolg. Waar sta je gezamenlijk voor en wat wil je gezamenlijk bereiken? Als het goed is, draagt dit bij aan de grotere visie van de organisatie.

Het mooiste is als de visie die zegt waar je voor staat ook daadwerkelijk in de praktijk waargemaakt kan worden. Dan is er verbondenheid en eenheid in de organisatie, wat weer zorgt voor harmonie binnen de organisatie.

Met welk team wil jij ‘back to the core’?